tilbyd-1

SPECIALOPGAVER


LM Industriteknik er specialister i det specielle. Vi udfører altid specialopgaver. Nogle opgaver skiller sig dog mere ud end andre. Det er de opgaver, hvor vi bringer nye opfindelser, innovation og utraditionelle løsninger på banen. Vi opstiller og indkører store produktionslinjer, hvor der viser sig et særligt behov. Måske arbejder anlægget ikke synkront. Måske mangler et vigtigt komponent. Måske skal der svejses en ekstra gang. Vi løser de særlige udfordringer, da vi bl.a. selv fremstiller og fræser maskinkomponenter på stedet.

Nogle gange deltager LM Industriteknik også i forskellige forsøgsopgaver, hvor nye komponenter skal testes i virkeligheden. I tæt samarbejde med kunden deltager vi i forsøgene med vores mangeårige erfaring, know how og praktiske tilgang. Kort fortalt bruger vi vores viden fra vidt forskellige projekter til løse opgaven for den enkelte virksomhed. Vi er drevet af begejstringen og af, at finde den optimale og brugbare ekspertløsning.

Samtidig har Lars Møller fra LM Industriteknik været på mission i udlandet ved flere lejligheder. Her har han eksempelvis fungeret som teamleder, “sjakbajs” og nøgleperson for andre håndværkere i forbindelse med opstilling af maskinanlæg i energisektoren. Så tag bare LM Industriteknik med på råd, hvis du ønsker at få udviklet det indviklede …

Intet er for specielt til os …

En specialopgave er en specialopgave. Jo mere specielt, jo bedre er det. Faktisk er vi udfordret af alle de “umulige” opgaver hos LM Industriteknik.